Přehled změn provedených vlivem vyhlášky 292_2023 z. o rybářství

Přehled aktuálních změn v textu bližších podmínek výkonu ryb. práva

Severočeského ÚS jako dopad nové vyhlášky MZe k zákonu o rybářství

• Do vyjmenovaných druhů ryb přibyl amur bílý. V denním úlovku smí být nejvýše
2 kusy kapra obecného, amura bílého, štiky obecné, candáta obecného, bolena dravého, sumce velkého nebo jejich kombinace a nejvýše 3 kusy ryb lososovitých.

• Amur se zapisuje bezprostředně po ulovení.

• Na P revírech:
Do denního limitu počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nezahrnují štika obecná, jelec tloušť, okoun říční, sumec velký, bolen dravý a candát obecný.

• Na MP revírech:
Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nezahrnují karas stříbřitý, hlaváčovití (Gobiidae), sumečci (Ictaluridae) a invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu.“.

• Ruší se pojem „Lov na umělou mušku“ – zůstává pouze termín „Muškaření“

• Upravuje se latinský název bolena Leuciscus aspius, candáta Sander lucioperca a tlouště Squalius cephalus

• Při hlubinné přívlači smí být plavidlo poháněno pouze lidskou silou.

• V P revíru je povoleným způsobem lovu:
Lov přívlačí a lov muškařením od 16. dubna do 30. listopadu

• Lov přívlačí v P revírech:
Za nástrahu může osoba provádějící lov použít 1 umělou nástrahu, která je opatřena nejvýše 1 háčkem (jednoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem). V období od 1. září do 30. listopadu smí být nástraha opatřena pouze jedním jednoháčkem. Za lov přívlačí se považuje i lov muškařením, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotujícím plíškem nebo vrtulkou.

• Rybářský lístek:
– Bude pouze s platností na neurčito, 10 let nebo 30 dní (ruší se 1 a 3 roky).
– Budou nové podoby RL, průkazů RS a hospodářů.
Další změny jsou např. v úpravách některých odstavců v rámci §, pozměněním či doplněním slov do stávajících textů apod.

 

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Jablonec nad Nisou