Mimopstruhový revír

Areal_letec_2
pozn. zdroj foto: http://www.jiskramseno.cz/

MO ČRS Jablonec n/N

S účinností od 01.01.2009 byl vytvořen revír místního významu na II a III nádrži revíru Mšeno přehrada- MO Jablonec n/N.

Revír 441 035 Mšeno-přehrada-MO Jablonec n/N je rozdělen takto:

Číslo revíru podrevír název

441035 1 1.nádrž(spodní)- je v celosvazovém hospodaření

441035 2 nádrž II (prostřední)- revír místního významu

441035 3 nádrž III (horní) – revír místního významu

Na revíru místního významu je lov povolen pouze pro členy MO Jablonec n/N na povolenku územní nebo celosvazovou, kterou vydala MO Jablonec n/N.

Při lovu na revíru 441035je lovící povinen při docházce k vodě zaznamenat v přehledu o úlovcích číslo revíru včetně čísla příslušného podrevíru.

Např. 441035/1 nebo 431035/2,případně 441035/3 dle místa lovu a číslo podrevíru se samozřejmě uvádí při zápisu docházky tj. před začátkem lovu.

Na revíru místního významu MO Jablonec n/N platí tyto podmínky k omezení lovu ryb :

1. Ponechání si vyjmenovaných druhů ryb (kapra, štiky, candáta, bolena, sumce) se omezuje na jeden kus v denním úlovku a tři kusy v úlovku kalendářního týdne.

2. Po ponechání si dravé ryby (štika, candát, sumec, bolen) končí denní lov dravců (lov na rybičku a lov přívlačí)

3. Ponechání si vyjmenovaných druhů ryb (kapra, štiky, candáta, bolena, sumce) se omezuje na padesát kusů v úlovku kalendářního roku.

4. Lovící je povinen při lovu dravých ryb používat jen jednoháček, s výjimkou woblera a třpytky.

5. Nejmenší lovná míra lína obecného (Tinca tinca) je 25 cm.

6. Horní míra kapra je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm(včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru

Platnost popsaných podmínek je od 03.04.2022

Výbor MO Jablonec n/N

UN Mseno 441 035-1 pohled na hlavni hraz UN Mseno 441 035-1 pohled z druhe hraze UN Mseno 441 035-1 pohled z hlavni hraze

UN Mseno 441 035-1, Cikanska zatoka UN Mseno 441 035-1, Pasecka zatoka. UN Mseno 441 035-1, Pasecka zatoka

UN Mseno 441 035-2 revir mistniho vyznamu. UN Mseno 441 035-2 revir mistniho vyznamu UN Mseno 441 035-3 revir mistniho vyznamu

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Jablonec nad Nisou