Výbor MO

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Jablonec nad Nisou.

K Rybárně 3/3, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou. IČO: 00482595
tel.:483 705 639 (líheň)
číslo MO 4016

Předseda Zemánek DiS. Martin tel. 724384582 optikzemanek@post.cz
Místopředseda Jirsa Josef tel. 776 064 320
Jednatel Mgr.Suchánek Jiří tel. 602860056
suchanekjiri@upcmail.cz
Hospodář Jiříček Vladimír tel. 728 235 618 vladimir.jiricek@seznam.cz hospodar@rybsvazjbc.cz
Účetní Ing.Popelka David
Pokladník Ing.Holub Pavel
Zástupce hospodáře – povolenky Bystrý Karel
Vedoucí ryb. stráže Pavlík Alois tel. 607 241 742
Referent čistoty vod Šilhán Miroslav
Odb.mládeže Zemánek DiS. Martin tel. 724384582 optikzemanek@post.cz
RT a LRU
Zapisovatel Kafka Martin tel.721622977
Kancelář MO Liška Radek
Plánovací odb.
Kulturní odb. Bednár Gustav
Správce líhně Hall Petr tel. 734 319 704 petr@nethall.cz lihen@rybsvazjbc.cz
Dozorči komise  Ing.Novák Josef tel. 608 169 857josef.novak@tul.cz

 

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Jablonec nad Nisou